top of page
Kręta ulica

GRAB Z CZARCIEJ TRYFTY

GRAB z Czarciej Tryfty

DATA UR                                 10.09.2017

UMASZCZENIE                         tricolor 

OJCIEC                                   Alf Borogravia

MATKA                                    Lalwen du drakkar d'odin

PKR.II / NR. REJ.                         PKR.II-131408/52577/VIII/17

BADANIA                                 BRAK

WŁAŚCICIEL                           Jacek Tomczak,

                                               Gniezno,

                                                tel. +48 601 724 935

OSIAGNIĘCIA                          BRAK

RODOWÓD                             link

GRAB z Czarciej Tryfty
Milan Smolstars
bottom of page